/ Frissítve: 2019.10.10. /


A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény megalkotását követően a sarkalatos törvények közül elsőként tárgyalta meg és fogadta el az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényt. Az új törvény a korábbinál erősebb jogosítványokkal ruházza fel az Állami Számvevőszéket, valamint biztosítja az intézmény független és stabil működésének, az ellenőrzési tevékenység szakszerű, objektív megvalósításának és a jelentések jobb hasznosulásának jogszabályi és pénzügyi garanciális hátterét.


Az Állami Számvevőszék küldetése, hogy szilárd szakmai alapokon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, a közpénz és a közvagyon hatékony és célszerű felhasználását, valamint a „jó kormányzást". A hatékony és magas színvonalú feladatellátás alapfeltétele a célokhoz, feladatokhoz illeszkedő módszertani dokumentumok kidolgozása, továbbfejlesztése, valamint a folyamatos, minőségközpontú módszertani fejlesztés fenntartása, a jó nemzetközi gyakorlat adaptálása.


Az Állami Számvevőszék - függetlenségének egyik sarokköveként - az ellenőrzési szabályait, módszereit maga alakítja ki. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés-szakmai szabályok megalkotásánál irányadónak tekinti az INTOSAI ellenőrzési standardjait, továbbá figyelembe veszi a Számvevőszék működésére vonatkozó alkotmányos és egyéb jogszabályi követelményeket, a Számvevőszék Stratégiáját és küldetését, valamint a működésére vonatkozó belső szabályozókat. A Számvevőszék célja, hogy a számvevőszéki ellenőrzés hozzáadott érték teremtésére irányuló tevékenysége kísérje végig ellenőrzés-szakmai szabályait, tovább erősítve ezáltal a Számvevőszék munkájával szembeni bizalmat és az ellenőrzési megállapítások, következtetések, felhívások, javaslatok, ajánlások hasznosságát.

 

     A számvevőszéki ellenőrzés-szakmai szabályok rendszere
    Az ellenőrzés-szakmai szebályok elméleti alapját kitöltő dokumentumok rendszere Irányadó ISSAI
 I.szintLimai nyilatkozatISSAI 1
II. szint A számvevőszék működésére vonatkozó alapelvekA függetlenséget biztosító garanciális elemekISSAI 10
Az átláthatóság és elszámolhatóság számvevőszéki alapelveiISSAI 20
Etikai alapelvekISSAI 30
A minőségirányított működésre vonatkozó alapelvekISSAI 40
A számvevőszéki munka hasznosulására vonatkozó alapelvekISSAI 12
III. szint     A számvevőszéki ellenőrzés alapelvei

(számvevőszéki ellenőrzési standardok)       
A számvevőszéki ellenőrzés alapelveiÁltalános ellenőrzési alapelvek ISSAI 100
 A pénzügyi ellenőrzés alapelvei ISSAI 200
A teljesítmény-ellenőrzés alapelveiISSAI 300
A megfelelőségi ellenőrzés alapelveiISSAI 400
Módszertani útmutatók   Módszertani útmutató a pénzügyi ellenőrzéshez ISSAI 1000
 Módszertani útmutató a teljesítmény-ellenőrzéshezISSAI 3000, 3100
Módszertani útmutató a megfelelőségi ellenőrzéshez  ISSAI 4000
 Egyéb útmutatók Egyéb INTOSAI útmutatók