Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szervezet alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Magunkról
Az Állami Számvevőszék hatáskörére és ellenőrzéseire vonatkozó jogszabályok és határozatok
Szervezeti struktúra
A panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 1/2014. számú elnöki intézkedés
Az Állami Számvevőszék adatvédelmi szabályzatáról szóló 3/2018. számú elnöki intézkedés
Tájékoztatás a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V.4.) számú kormányrendelet Állami Számvevőszéket érintő rendelkezéseiről

2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az Állami Számvevőszék nem hatóság, hatósági ügyeket nem intéz.

3. Közszolgáltatások

Az Állami Számvevőszék közszolgáltatást nem végez.

4. A szervezet nyilvántartásai

5. Nyilvános kiadványok

Jelentések

Módszertanok

Pénzügyi Szemle

6. Döntéshozatal, ülések

Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ilyen értelemben az Állami Számvevőszékre nem értelmezhető.

7. A szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ilyen értelemben az Állami Számvevőszékre nem értelmezhető.

8.Közérdekű adatok igénylése

Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének szabályairól

9. Közzétételi listák

Az Állami Számvevőszéknek különös és egyedi közzétételi listája nincs.

10. Működési statisztika

Az Állami Számvevőszék statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei:

Havi munkaügyi jelentés
Negyedéves munkaügyi jelentés
Éves munkaügyi jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
Éves beruházásstatisztikai jelentés
Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról
Éves jelentés a beruházások összetételéről
Jelentés az üres álláshelyek számáról
Munkaerőköltség-felvétel
Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról
KSH-megállapodás

(A statisztikai adatokat a KSH-hoz való benyújtási határidőket követő hónap 10-ig tesszük közzé.)

11. Adatvédelmi tisztviselő, információs jogokkal foglalkozó személy neve, elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Csernyák Szabolcs

Telefonszám: +36 (1) 398 9339, Email cím: elnokititkarsag@asz.hu

Postai levélcíme: 1364 Budapest 4. Pf. 54

Egyéb, az információs jogokkal foglalkozó személy: dr. Pálmai Gergely

Elérhetősége