Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Az ÁSZ tájékoztatása a Momentum Mozgalom ellenőrzéséről

2019. 01. 09. 18:28

A Momentum Mozgalom több ponton megsértette a kampánypénzek elszámolására vonatkozó törvényi előírásokat, valamint párt a törvényben előírt határidőben, illetve azt követően nem bocsátott az Állami Számvevőszék rendelkezésére semmilyen a kampánypénzek szabályszerű felhasználását igazoló bizonyítékot; szerződést, számlát, bizonylatot.

Minden közpénzt használó szervezet felé – így pártok felé is – elvárás az átláthatóság és elszámoltathatóság biztosítása. Kiemelt közérdek, hogy a döntő mértékben közpénzekből működő pártok gazdálkodása példamutató legyen.

A 2018. évi országgyűlési választást megelőzően a Momentum Mozgalom jelölőszervezetként mintegy 459 millió forint, az egyéni jelöltek után további 49 millió forint, tehát összesen mintegy 508 millió forint kampánytámogatást, vagyis közpénzt kért és kapott. A több mint félmilliárd forint közpénz felvételével a Momentum Mozgalom a kampánytámogatás felhasználására vonatkozó, illetve az elszámolással és ellenőrzéssel kapcsolatos törvényi előírásoknak való megfelelést is vállalta.

Az ÁSZ hangsúlyozza: a kampánypénzek felhasználására és elszámolására vonatkozóan a számviteli törvény, a kampánytörvény és a párttörvény egyértelmű és kötelező előírásokat tartalmaz a pártok számára.
Ezek betartása teremti meg a kampánypénzek ellenőrzésének feltételeit, és rendelkezésre kell állni azoknak a dokumentumoknak, amelyek a törvényi előírások betartásának ellenőrizhetőségét biztosítják.

Ezzel együtt az Állami Számvevőszék számos alkalommal tájékoztatta a közvéleményt, illetve az érintett jelölteket és jelölőszervezeteket a kampánypénzek törvényben előírt ellenőrzéséről. Az ÁSZ a hivatalos kampány megkezdése előtt, 2018. február 16-án tájékoztatót, mint segédletet tett közzé, amely az általános tudnivalók mellett bemutatja a számvevőszéki ellenőrzés szempontjait, az elszámoltatás általános követelményeit. A tájékoztató szólt a kampányra fordítható összegek értékhatára betartásának ellenőrzéséről, valamint arról is, hogy a jelölteknek és jelölőszervezeteknek milyen dokumentumokat, elszámolásokat, bizonylatokat kell a törvényi előírások alapján az Állami Számvevőszék rendelkezésre bocsátani.

Az ÁSZ arra is felhívta a figyelmet, hogy a törvényi előírás értelmében minden jelöltnek és jelölő szervezetnek a választást követő 60 napon belül a Magyar Közlönyben kell nyilvánosságra hoznia a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját. Beszámolóját a Momentum Mozgalom közel két hónappal a törvényben meghatározott határidő után, a Magyar Közlöny 2018. július 30-i számában tette közzé, megsértve a vonatkozó törvényi előírást.

Minden szervezet számára a megalakulásától kezdve alapvető és közismert kötelezettsége az elérhetőségének biztosítása. A polgári törvénykönyv előírja, hogy a jogi személy – például párt – székhelye a jogi személy bejegyzett irodája, ahol a jogi személynek biztosítania kell a részére címzett jognyilatkozatok fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak elérhetőségét. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzöttekkel való hivatalos kapcsolattartásra kizárólag a közhiteles nyilvántartásban rögzített székhely szerinti elérhetőséget használhatja. Amennyiben egy szervezet székhelye valamilyen okból megváltozik, természetesen ebben az esetben sem mentesülhet a vonatkozó törvényi előírások betartása alól, folyamatosan biztosítania kell a részére megküldött hivatalos iratok átvételét.

A Momentum Mozgalom az ÁSZ részére megküldött észrevétele szerint a párt 2018. október 7-én tartott küldöttgyűlése döntött a székhely megváltoztatásáról. Tehát három nappal azután hogy az ÁSZ október 4-én bejelentette: a közreműködési kötelezettség megsértése miatt kezdeményezi a párt költségvetési támogatásának felfüggesztését. Az Állami Számvevőszék részéről az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok bekérésére vonatkozó, hivatalos adatkérő levél jóval korábban 2018. július 9-én – amikor az ÁSZ bejelentette, hogy megkezdte a kampánypénzek ellenőrzését – került megküldésre a párt bírósági nyilvántartásban szereplő hivatalos székhelyére, a 1077 Budapest, Rózsa utca 22. szám alatti címre, amely 2018. augusztus 1-jén „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza. Mindez azt jelenti, hogy a Momentum Mozgalom a közhiteles nyilvántartásban rögzített székhelyén nem biztosította a törvényben előírt elérhetőségét, nem tartotta be az erre vonatkozó törvényi előírást, így a párt megsértette számvevőszéki törvényben előírt közreműködési kötelezettségét. Továbbá a párt hivatalos székhelyének megváltoztatásáról csak az ÁSZ október 4-i bejelentése után döntött a párt küldöttgyűlése.

Az ÁSZ leszögezi: a Momentum Mozgalom a törvényben előírt határidőben, illetve azt követően sem bocsátott az Állami Számvevőszék rendelkezésére semmilyen a kampánypénzek szabályszerű felhasználását igazoló bizonyítékot; szerződést, számlát, bizonylatot.

Az ÁSZ a párt költségvetési támogatásának jelenleg is hatályban lévő felfüggesztéséről szóló tájékoztatást, valamint a Momentum ellenőrzésről szóló jelentéstervezetet megküldte a párt közhiteles nyilvántartásban szereplő székhelyére. Az ÁSZ felhívja a figyelmet, hogy az ellenőrzésről szóló jelentéstervezet nem nyilvános dokumentum, azt kizárólag az Állami Számvevőszék jogosult nyilvánosságra hozni. Ellenőrzési megállapításait az ÁSZ jelentésbe foglalja, amelyet az ellenőrzés lezárását követően hoz nyilvánosságra és tesz közzé a honlapján.

Végezetül az ÁSZ hangsúlyozza: amennyiben egy ellenőrzött szervezet megsérti a közpénzek felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat, akkor a gazdálkodása nem átlátható az adófizető állampolgárok, valamint pártok esetében a saját támogatói, szimpatizánsai felé sem.

Állami Számvevőszék