Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Vezetőképzés és önteszt nemzeti tulajdonú cégeknek

2019. 09. 26. 10:32
Nyolcadik vezetőképző programját indította el ma az Állami Számvevőszék. A számvevőszéki ellenőrzésben érintett szervezetek közül ismét önkormányzati gazdasági társaságok vezetői kaptak lehetőséget az 50 órás, ingyenes programban való részvételre. Az ÁSZ nemcsak képzéssel, hanem öntesztekkel is támogatja az ellenőrzött szervezeteket. Éppen a mai napon tette közzé az ÁSZ a nemzeti tulajdonú vállalatoknak – tehát állami és önkormányzati cégeknek – szóló öntesztjét, amellyel minden vezető saját hatáskörben tesztelheti a társasága működésének és gazdálkodásának szabályosságát.
Az Állami Számvevőszék célja, hogy tevékenysége a társadalom egészének hasznára váljon, küldetése, hogy a jó gyakorlatok közreadásával támogassa a közpénzzel, közvagyonnal való hatékony, eredményes gazdálkodást és támogassa a jól irányított államot. E célt erősítette meg 2015-ben az Országgyűlés, amikor határozatában megbízta az Állami Számvevőszéket, hogy szélesítse a vezetői rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét és támogassa az etikus közpénzügyi vezetőképzést.

Az országgyűlési határozat végrehajtása érdekében az ÁSZ a Miskolci Egyetemmel együttműködve 2017-ben indította el etikus közpénzügyi vezetőképzését, amelyet eddig több mint 120, közpénzekből gazdálkodó szervezet (költségvetési intézmény, nemzeti tulajdonú gazdasági társaság) elsőszámú vezetője végzett el. A képzési tematika kifejezetten a költségvetési intézmények, gazdasági társaságok első számú vezetői számára készült, az ő munkájukat támogatja.

A 2019. szeptember 26-án induló nyolcadik, 50 órás, ingyenes képzést az ÁSZ ismét - a számvevőszéki ellenőrzésben már érintett – önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői számára hirdette meg és mintegy 15 cégvezető vesz részt a képzésen.

A törvényben meghatározott tanácsadó, tudásmegosztó tevékenysége keretében az ÁSZ folyamatosan aktualizált öntesztekkel is támogatja az ellenőrzött szervezeteket. A www.asz.hu/ontesztek oldalon elérhető öntesztek már több célcsoportnak (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok vezetői) adnak iránymutatást saját belső kontrollrendszerük kiépítettségének önellenőrzésére, a korrupciós kockázatok csökkentésére és nyújtanak ezáltal támogatást a törvényi előírásoknak megfelelő szabályszerű működéshez.

2019. szeptember 26-tól érhető el a nemzeti tulajdonú gazdasági társaságoknak szóló önteszt, amellyel az ÁSZ az állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésének és gazdálkodásának szabályszerűségéhez járul hozzá. Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, azokat visszaküldeni sem kell. A tanácsadó eszköz arra szolgál, hogy lehetővé tegye az esetleges hibák, hiányosságok önkéntes feltárását és a jövőre vonatkozó kijavítását.

Állami Számvevőszék