Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Nemzetközi útmutatók és standardok

/ Frissítve: 2019.11.20. /

Az INTOSAI

Az INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions – Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete) 1992-ben elfogadott Alapszabálya szerint autonóm, független és politikamentes nem kormányzati szervezet, amelynek speciális tanácskozási joga van az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsával. Célja a tudás fejlesztése és átadása, a kormányzati ellenőrzés javítása, valamint a számvevőszékek befolyásának növelése országukon belül. Az INTOSAI mottója „A kölcsönös tapasztalatcsere mindenkinek javára válik” („Mutual experience benefits all”).

Az INTOSAI az általa kidolgozott, elfogadott és kibocsátott ellenőrzés-szakmai előírásokat, útmutatókat, standardokat egy egységes keretrendszerbe foglalja ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions - A legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi standardjai) elnevezéssel. A keretrendszer megalkotásának célja volt, hogy az INTOSAI tagjai számára világos áttekintést biztosítson az INTOSAI standardjairól és útmutatóiról, valamint lehetővé tegye az ezekhez való hozzáférést. A legfőbb ellenőrző intézmények maguk döntenek arról, hogy saját törvényi felhatalmazásuk keretei között alkalmazzák-e az ISSAI-okat.

Az INTOSAI kidolgozta és 2007-ben elfogadta a Legfőbb Ellenőrző Intézményekre vonatkozó szakmai standardok keretrendszerét. A keretrendszert az elmúlt években – így különösen a 2010-es dél-afrikai Kongresszuson elfogadott standardokkal – töltötte meg tartalommal.  A 2013-ban Pekingben megrendezett INTOSAI Kongresszus fogadta el a felülvizsgált ellenőrzési alapelveket. Az INTOSAI standardok folyamatos fejlődése, változása megköveteli a szakmai szabályok állandó revízióját és az ISSAI-ok szerinti alakítását, ezzel biztosítva az ÁSZ szakmai munkáját meghatározó szabályok naprakészségét és folyamatos megújulását.