/ Frissítve: 2016.04.07. /

Az INTOSAI

Az INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions – Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete) 1992-ben elfogadott Alapszabálya szerint autonóm, független és politikamentes nem kormányzati szervezet, amelynek speciális tanácskozási joga van az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsával. Célja a tudás fejlesztése és átadása, a kormányzati ellenőrzés javítása, valamint a számvevőszékek befolyásának növelése országukon belül. Az INTOSAI mottója „A kölcsönös tapasztalatcsere mindenkinek javára válik” („Mutual experience benefits all”).

Az INTOSAI az általa kidolgozott, elfogadott és kibocsátott ellenőrzés-szakmai előírásokat, útmutatókat, standardokat egy egységes keretrendszerbe foglalja ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions - A legfőbb ellenőrző intézmények nemzetközi standardjai) elnevezéssel. A keretrendszer megalkotásának célja volt, hogy az INTOSAI tagjai számára világos áttekintést biztosítson az INTOSAI standardjairól és útmutatóiról, valamint lehetővé tegye az ezekhez való hozzáférést. A legfőbb ellenőrző intézmények maguk döntenek arról, hogy saját törvényi felhatalmazásuk keretei között alkalmazzák-e az ISSAI-okat.

Az INTOSAI kidolgozta és 2007-ben elfogadta a Legfőbb Ellenőrző Intézményekre vonatkozó szakmai standardok keretrendszerét. A keretrendszert az elmúlt években – így különösen a 2010-es dél-afrikai Kongresszuson elfogadott standardokkal – töltötte meg tartalommal.  A 2013-ban Pekingben megrendezett INTOSAI Kongresszus fogadta el a felülvizsgált ellenőrzési alapelveket. Az INTOSAI standardok folyamatos fejlődése, változása megköveteli a szakmai szabályok állandó revízióját és az ISSAI-ok szerinti alakítását, ezzel biztosítva az ÁSZ szakmai munkáját meghatározó szabályok naprakészségét és folyamatos megújulását.

Az INTOSAI dokumentumok négyszintű hierarchiát alkotnak:

1. szint: Alapvető elvek (Founding Principles): Az INTOSAI alapvető elveit fogalmazza meg, amelyeket a Limai Nyilatkozat (The Lima Declaration) tartalmaz.

2. szint: A legfőbb ellenőrző intézmények működésének előfeltételei (Prerequisites for the Functioning of Supreme Audit Institutions): A 2. szint dokumentumai a legfőbb ellenőrző intézmények megfelelő működésének és szakmai tevékenységének előfeltételeit tartalmazzák, az alapvető elveket figyelembe véve.

3. szint: Ellenőrzési alapelvek (Fundamental Auditing Principles): A 3. szint dokumentumai az 1. és 2. szint dokumentumain alapulnak. A 2013-ban Pekingben megrendezett INTOSAI Kongresszus elfogadta a felülvizsgált ellenőrzési alapelveket. Az ISSAI 100-as dokumentum általánosságban tartalmazza a közszféra ellenőrzésének alapvető elveit és meghatározza az ISSAI-ok hatályát. Az ISSAI 200 a pénzügyi ellenőrzés, az ISSAI 300 a teljesítmény-ellenőrzés, és az ISSAI 400 a megfelelőségi ellenőrzés alapelveit tartalmazza, illetve az azokhoz kapcsolódó számvevőszéki ellenőrzési standardok kidolgozásának alapjául szolgál. Az ISSAI 200-300-400-as dokumentumok az ISSAI 100-ban foglalt általános alapelvekre épülnek, azokat együtt kell olvasni és értelmezni az ISSAI 100-as dokumentummal. A 2013-ban elfogadott ISSAI 100, 200, 300, 400 angol nyelvű verziója itt olvasható.

4. szint: Ellenőrzési útmutatók (Auditing Guidelines): A 4. szint dokumentumai az ellenőrzési alapelveket specifikusabb, részletesebb, az ellenőrzési tevékenységet támogató útmutatókká formálják, amelyek felhasználhatóak a napi szintű ellenőrzési feladatok elvégzése során. A 4. szint dokumentumai magukban foglalják a pénzügyi, a teljesítmény-, és a megfelelőségi ellenőrzések végrehajtási útmutatóit.