Miképpen gazdálkodtunk az energiával? címmel sajtótájékoztatót tartott az ÁSZ

2010. 08. 17. 00:00
A 2010. augusztus 17-én rendezett sajtótájékoztató témája az energiagazdálkodást érintő állami és önkormányzati intézkedések, kiemelten az energiaracionalizálást célzó támogatások hatásának ellenőrzése volt.


2010. augusztus 17-én 10.00 órai kezdettel az Állami Számvevőszék székházának (Budapest V. Apáczai Csere János u.10.) Klub termében sajtótájékoztatót tartottunk, amelynek témája az energiagazdálkodást érintő állami és önkormányzati intézkedések, kiemelten az energiaracionalizálást célzó támogatások hatásának ellenőrzése volt. A tájékoztatót Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, valamint dr. Varga Sándor, az ÁSZ főigazgató-helyettese tartotta.
Domokos László kiemelte, hogy fogyasztási szokásaink, környezettudatosságunk, a jövő generációk iránt érzett társadalmi felelősségünk egyik kiemelt tényezője az energiával való gazdálkodás. Az energiafelhasználás csökkentése elsődleges gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi érdek. A vizsgált időszakban az EU követelményekkel összhangban a piacnyitás folyamata az energia-ágazatban megkezdődött. A versenypiacra kényszerített fogyasztók valamint a lakosság jelentős áremelkedéssel szembesültek. A lakossági átlagár 2004 és 2010 között a villamosenergia esetében 63%-kal, a gáz esetében 2,2-szeresére nőtt, így az energiával való takarékos gazdálkodás egyben kiemelkedő gazdasági érdek.
Dr. Varga Sándor prezentációjában ismertette, hogy az energiafelhasználás racionalizálása, csökkentése érdekében megtett állami és önkormányzati intézkedések hozzájárultak a magyar energiapolitikai célkitűzések megvalósításához és ezzel az EU által megfogalmazott követelmények teljesítéséhez. Az uniós irányelvekben rögzített elvárások beépültek a hazai energiapolitikai célkitűzésekbe, a kialakított jogi szabályozási, szervezeti és támogatási rendszer azonban nem biztosította a célkitűzések ütemezett és hatékony végrehajtását.
A felhasznált energia beszerzése, mérése, ellenőrzése, szervezeti és személyi feltételeinek kialakítása a vizsgált önkormányzatoknál differenciált volt. Néhány nagyobb települést kivéve nem alkalmaztak energetikust. Az energia felhasználásának és mérésének figyelemmel kíséréséről az ellenőrzött önkormányzatoknak csak a fele gondoskodott. A vizsgált önkormányzatok fele világításkorszerűsítést, kétharmada fűtéskorszerűsítést is végzett, részben saját, részben külső beruházásban. A korszerűsítések azonban nem minden esetben voltak eredményesek, a tervezett pénzügyi megtakarítások csak részben realizálódtak. Összességében az önkormányzatok energia-felhasználása mintegy 15%-kal csökkent.
Az energiagazdálkodást érintő állami és önkormányzati intézkedések, kiemelten az energiaracionalizálást célzó támogatások hatásának ellenőrzéséről szóló 1009-es számú jelentést innen töltheti le.