Sajtótájékoztató a XI. kerületben: Kiegyensúlyozott Újbuda gazdálkodása, a belső kontrollokat erősíteni kell

2011. 01. 11. 00:00
Az Állami Számvevőszék befejezte Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendszerének ellenőrzését. A jelentés megállapítja, hogy Újbuda pénzügyi helyzete a vizsgált évek alatt stabil volt.
Az Állami Számvevőszék a Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata gazdálkodási rendszer ellenőrzésének eredményét 2011. január 11-én sajtótájékoztatón hozta nyilvánosságra. A jelentés főbb megállapításait dr. Sepsey Tamás, az ÁSZ főigazgató-helyettese ismertette. A számvevőszék az önkormányzat gazdálkodási rendszerének ellenőrzése keretében áttekintette a 2007-2009. évek pénzügyi helyzetét, mely során megállapította, hogy Újbuda pénzügyi egyensúlya stabil volt a vizsgált évek alatt, nem volt folyószámla- vagy likviditási hitelfelvétel, illetve kötvénykibocsátás sem.
A költségvetés-tervezési és zárszámadás-készítési folyamatok szabályozottsága alacsony kockázatot jelentett, a kialakított belső kontrollok működésének megfelelősége kiváló volt. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett a feladatok szabályszerű végrehajtásában. A gazdasági eseményekkel kapcsolatos kifizetések során a kialakított belső kontrollok működésének megfelelősége összességében gyenge volt, mivel az államháztartáson kívülre nyújtott működési és fejlesztési támogatások kifizetése során a kiadások jogosultságának, összegszerűségének ellenőrzését a szakmai teljesítés igazolására a jegyző által kijelölt személyek nem végezték el, továbbá az utalvány ellenjegyzője a gazdálkodásra vonatkozó szabályok érvényesüléséről, a szakmai teljesítésigazolás és az érvényesítés elvégzéséről nem győződött meg. A feltárt hiányosságokért felelősség terheli a jegyzőt.

Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodásának 2005. évi átfogó ellenőrzésén túl a 2006-2009. évek között kettő vizsgálatot végzett. Az ellenőrzések során tett javaslatok 70%-ban hasznosultak, 15-15%-ban részben valósultak meg, illetve nem teljesültek. A számvevőszék javasolta, hogy a polgármester kezdeményezze a jegyző felelősségre vonását a feltárt hiányosság miatt.